delete
ขต.(ต) ประชุมแผนงานรองรับการขยายตัว วงจรข่ายเชื่อมโยง

ขต.(ต) ประชุมแผนงานรองรับการขยายตัว วงจร...

เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คุณสุพจน์ สระบัว ชอ. ขต.(ต) ได้เป็นประธานในการประชุมย่อยของส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ (ผข.) และส่วนการตลาดฯ (ลข.) ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ คุณอดิศร ขาวสังข์ ผส.ผข. ได้รายงานสรุปจำนวนอุปกรณ์ฯ ที่ต้องใช้ พร้อมคาดการณ์ว่าจะใช้ในอนาคต … พร้อมทั้งได้หารือเรื่องการจัดทำข้อมูลจุดติดตั้งและเส้นทางฯ โดยมีคุณพงศกร ชูแก้ว ตัวแทนจากส่วน ลข. ได้ให้ข้อมูลตัวเลขที่ได้จัดทำไว้ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมได้เร่งรัดการจัดทำข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ในบางพื้นที่ เช่น หาดใหญ่, ตรัง, นราธิวาส, ยะลาและเบตง ** หมายเหตุ ***...
delete
อบรม CAT Datacom

อบรม CAT Datacom

เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ ตค. ๒๕๕๖ สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ และ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล(สผ.) เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การให้บริการวงจรสื่อสารข้อมูล สำหรับพนักงานขายส่วนภูมิภาค” … ณ โรงแรมพาราไดซ์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา โดยมี คุณสุรพีร์ สมรูป ชอ.ขต.(ต) เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม และทักทายพนักงาน CAT Telecom ในส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของ สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ เมื่อเช้าวันที่ ๒๘ ตุลาคม ที่ผ่านมา … ในส่วนของฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล ส่วนพัฒนาธุรกิจสื่อสารข้อมูล (สผ.) คุณพยัพ ลำภากร ชอ.สผ. เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ...
delete
มาติดตั้งปลั๊กอิน MapPress Easy Google Maps ให้กับบทความในเวิร์ดเพรส

มาติดตั้งปลั๊กอิน MapPress Easy Google M...

MapPress Easy Google Maps เป็นปลั๊กอินที่มาเสริมการทำงานของเวิร์ดเพรส ทำให้บทความของเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพราะเราสามรถแนบแผนที่ของ Google maps มาให้เห็นทำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ที่เราจะอ้างอิงในบทความ สิ่งแรกที่ต้องทำคือ เราต้องดาวน์โหลดปลั๊กอินตัวนี้มาก่อน จาก http://wordpress.org/plugins/mappress-google-maps-for-wordpress/ (Download Version 2.40.7  ณ ตค. 56) … แตกไฟล์แล้วอัพโหลดขึ้นไปไว้ที่ server ในโฟลเดอร์ ../wp-content/ แล้วทำการเปิดใช้งานปลั๊กอินให้เรียบร้อยเหมือนปลั๊กอินตัวอื่นๆ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้ชื่อปลั๊กอินทางขอบซ้ายมือของจอ...
delete
หน้าที่และความรับผิดชอบ ผข.

หน้าที่และความรับผิดชอบ ผข....

… จากการประชุมร่วมกันของผู้บริหารและพนักงาน ในส่วนของ “ส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ (ผข.)” เมื่อ 4 มีนาคม 2556 โดยมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ (ชอ.) สุพจน์ สระบัว เป็นประธาน สรุปใจความว่าได้แบ่งงานออกเป็น 6 งาน...
delete
Congraturations !

Congraturations !

ผส. ผข. อดิศร ขาวสังข์(ซ้าย)  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผส. คข. คนใหม่ … ยงยุทธ จันทร์ศิริ(ขวา) … เมื่อเช้านี้ ( 6 กพ. 2556) เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 กพ. 2556 ที่ผ่านมา ตามแผนการปรับโครงสร้างพนักงานฯ หรือที่เราเรียกกันคุ้นๆ ว่า “องคาพยพ” (คำนี้แปลว่าอะไรดูเอาเอง …พจนานุกรม นะจ๊ะ) สืบเนื่องจากคำสั่ง กสท ที่ 15(บบ.)/2556 และคำสั่ง กสท ที่ 8/2556 สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 เรื่องกำหนดอักษรย่อหน่วยงานฯ … ทราบแล้วนั้น ในส่วนของสำนักงานเขตฯ มีการเพิ่มส่วนงานใหม่ โดยแยกจากส่วนควบคุมคุณภาพเดิมเป็น 2 ส่วน คือ...