delete
อบรม CAT Datacom

อบรม CAT Datacom

เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ ตค. ๒๕๕๖ สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ และ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล(สผ.) เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การให้บริการวงจรสื่อสารข้อมูล สำหรับพนักงานขายส่วนภูมิภาค” … ณ โรงแรมพาราไดซ์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา โดยมี คุณสุรพีร์ สมรูป ชอ.ขต.(ต) เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม และทักทายพนักงาน CAT Telecom ในส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของ สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ เมื่อเช้าวันที่ ๒๘ ตุลาคม ที่ผ่านมา … ในส่วนของฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล ส่วนพัฒนาธุรกิจสื่อสารข้อมูล (สผ.) คุณพยัพ ลำภากร ชอ.สผ. เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ...