delete
ใช้ระบบ Web HR ผ่านระบบ SSL-VPN

ใช้ระบบ Web HR ผ่านระบบ SSL-VPN...

พูดถึงระบบ VPN (Virtual Private Network) หลายคนคงร้อง”อ๋อ” … หรือไม่ก็บอก “เขารู้กันมาตั้งนานแล้วละลุง… ♪♪♪” คนที่รู้แล้วคงเฉยๆ อย่างผู้เขียนเองยังไม่รู้เลยตื่นเต้นนิหน่อย  555 … Q – ถามว่าอยู่ดีๆ ทำไมถึงอยากรู้เรื่อง VPN ไม่รู้สักเรื่องได้ไหม? … A – คงได้มั๊งครับ … ถ้าท่านคิดว่าไม่มีความจำเป็นในการใช้งานเครือข่าย Intranet ขององค์กรฯ ถึงตอนนี้ ท่านอยากรู้เรื่อง VPN หรือไม่? ก็ตรองเอาเองเถิด …  … ถ้าท่านเป็นพนักงาน CAT แล้วประสงค์จะใช้ระบบ Web HR จากเครือข่าย internet ที่บ้านของท่าน...
delete
การใช้งาน CAT-Intranet wifi

การใช้งาน CAT-Intranet wifi...

การลงทะเบียนเข้าใช้งาน CAT-Intranet ซึ่งติดตั้งอยู่ทั่วไปของสำนักงาน CAT เมื่อติดต่อได้แล้วเราจะสามารถใช้เครือข่าย Intranet ของ กสท ได้เลย และไปใช้ได้ทุกที่ที่มีเครือข่าย SSID ที่ชื่อ CAT-Intranet ก่อนอื่นเราต้องลงทะเบียนกันก่อน เปิด browser แล้วไปที่ Url …  wifi.cattelecom.com/ เลือก “ลงทะเบียน” (เมนูหน้าหลัก สำหรับการเข้าใช้งานปกติหลังผ่านการลงทะเบียนแล้ว) บันทึกข้อมูล … ในช่องที่กำหนด ให้ครบและถูกต้อง (ดูขั้นตอนละเอียดจาก  wifiregistration.pdf )   จบจากการลงทะเบียน ให้ login เข้าไปตรวจสอบข้อมูล … แนะนำว่าควรเปลี่ยน password...