delete
ทำความรู้จัก HTML5 กันหน่อย

ทำความรู้จัก HTML5 กันหน่อย...

เนื่องจากกระแส HTML5 ตอนนี้มาแรง และอีกกระแสที่แรงพอ ๆ คือ CSS3 เลยทีเดียว ผมเคยได้ยินแต่ชื่อมานานพอควร ไม่รู้ว่า HTML5 มันเอาไว้ทำอะไรกันแน่ ผมก็เลยไปหาอ่านบทความต่างๆ จากหลายๆ ที่ … บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อแนะนำ HTML5 ให้ผู้ที่ยังไม่เคยใช้มาก่อน รวมถึงการเขียนโค้ด HTML5 เบื้องต้น(จริงๆ)อีกด้วย หากท่านใดพอจะทราบเรื่อง HTML5 แล้ว ก็ขอให้มองข้ามบทความนี้ไปเลยครับ จุดเด่นของ HTML5 ความสามารถทั้งหมดของ HTML5 สามารถอ่านได้จาก เอกสารอย่างเป็นทางการของ HTML5 (ภาษาอังกฤษ) ครับ หรือถ้าชอบอะไรง่าย ๆ สามารถอ่านได้จาก W3CSchool (ภาษาอังกฤษอีกแหละ) ความสามารถเด่น ๆ ของมันก็คือ...
delete
ใช้ระบบ Web HR ผ่านระบบ SSL-VPN

ใช้ระบบ Web HR ผ่านระบบ SSL-VPN...

พูดถึงระบบ VPN (Virtual Private Network) หลายคนคงร้อง”อ๋อ” … หรือไม่ก็บอก “เขารู้กันมาตั้งนานแล้วละลุง… ♪♪♪” คนที่รู้แล้วคงเฉยๆ อย่างผู้เขียนเองยังไม่รู้เลยตื่นเต้นนิหน่อย  555 … Q – ถามว่าอยู่ดีๆ ทำไมถึงอยากรู้เรื่อง VPN ไม่รู้สักเรื่องได้ไหม? … A – คงได้มั๊งครับ … ถ้าท่านคิดว่าไม่มีความจำเป็นในการใช้งานเครือข่าย Intranet ขององค์กรฯ ถึงตอนนี้ ท่านอยากรู้เรื่อง VPN หรือไม่? ก็ตรองเอาเองเถิด …  … ถ้าท่านเป็นพนักงาน CAT แล้วประสงค์จะใช้ระบบ Web HR จากเครือข่าย internet ที่บ้านของท่าน...
delete
การใช้งาน CAT-Intranet wifi

การใช้งาน CAT-Intranet wifi...

การลงทะเบียนเข้าใช้งาน CAT-Intranet ซึ่งติดตั้งอยู่ทั่วไปของสำนักงาน CAT เมื่อติดต่อได้แล้วเราจะสามารถใช้เครือข่าย Intranet ของ กสท ได้เลย และไปใช้ได้ทุกที่ที่มีเครือข่าย SSID ที่ชื่อ CAT-Intranet ก่อนอื่นเราต้องลงทะเบียนกันก่อน เปิด browser แล้วไปที่ Url …  wifi.cattelecom.com/ เลือก “ลงทะเบียน” (เมนูหน้าหลัก สำหรับการเข้าใช้งานปกติหลังผ่านการลงทะเบียนแล้ว) บันทึกข้อมูล … ในช่องที่กำหนด ให้ครบและถูกต้อง (ดูขั้นตอนละเอียดจาก  wifiregistration.pdf )   จบจากการลงทะเบียน ให้ login เข้าไปตรวจสอบข้อมูล … แนะนำว่าควรเปลี่ยน password...