delete
ขต.(ต) ประชุมแผนงานรองรับการขยายตัว วงจรข่ายเชื่อมโยง

ขต.(ต) ประชุมแผนงานรองรับการขยายตัว วงจร...

เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คุณสุพจน์ สระบัว ชอ. ขต.(ต) ได้เป็นประธานในการประชุมย่อยของส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ (ผข.) และส่วนการตลาดฯ (ลข.) ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ คุณอดิศร ขาวสังข์ ผส.ผข. ได้รายงานสรุปจำนวนอุปกรณ์ฯ ที่ต้องใช้ พร้อมคาดการณ์ว่าจะใช้ในอนาคต … พร้อมทั้งได้หารือเรื่องการจัดทำข้อมูลจุดติดตั้งและเส้นทางฯ โดยมีคุณพงศกร ชูแก้ว ตัวแทนจากส่วน ลข. ได้ให้ข้อมูลตัวเลขที่ได้จัดทำไว้ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมได้เร่งรัดการจัดทำข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ในบางพื้นที่ เช่น หาดใหญ่, ตรัง, นราธิวาส, ยะลาและเบตง ** หมายเหตุ ***...
delete
ใช้ระบบ Web HR ผ่านระบบ SSL-VPN

ใช้ระบบ Web HR ผ่านระบบ SSL-VPN...

พูดถึงระบบ VPN (Virtual Private Network) หลายคนคงร้อง”อ๋อ” … หรือไม่ก็บอก “เขารู้กันมาตั้งนานแล้วละลุง… ♪♪♪” คนที่รู้แล้วคงเฉยๆ อย่างผู้เขียนเองยังไม่รู้เลยตื่นเต้นนิหน่อย  555 … Q – ถามว่าอยู่ดีๆ ทำไมถึงอยากรู้เรื่อง VPN ไม่รู้สักเรื่องได้ไหม? … A – คงได้มั๊งครับ … ถ้าท่านคิดว่าไม่มีความจำเป็นในการใช้งานเครือข่าย Intranet ขององค์กรฯ ถึงตอนนี้ ท่านอยากรู้เรื่อง VPN หรือไม่? ก็ตรองเอาเองเถิด …  … ถ้าท่านเป็นพนักงาน CAT แล้วประสงค์จะใช้ระบบ Web HR จากเครือข่าย internet ที่บ้านของท่าน...
delete
หน้าที่และความรับผิดชอบ ผข.

หน้าที่และความรับผิดชอบ ผข....

… จากการประชุมร่วมกันของผู้บริหารและพนักงาน ในส่วนของ “ส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ (ผข.)” เมื่อ 4 มีนาคม 2556 โดยมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ (ชอ.) สุพจน์ สระบัว เป็นประธาน สรุปใจความว่าได้แบ่งงานออกเป็น 6 งาน...
delete
Congraturations !

Congraturations !

ผส. ผข. อดิศร ขาวสังข์(ซ้าย)  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผส. คข. คนใหม่ … ยงยุทธ จันทร์ศิริ(ขวา) … เมื่อเช้านี้ ( 6 กพ. 2556) เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 กพ. 2556 ที่ผ่านมา ตามแผนการปรับโครงสร้างพนักงานฯ หรือที่เราเรียกกันคุ้นๆ ว่า “องคาพยพ” (คำนี้แปลว่าอะไรดูเอาเอง …พจนานุกรม นะจ๊ะ) สืบเนื่องจากคำสั่ง กสท ที่ 15(บบ.)/2556 และคำสั่ง กสท ที่ 8/2556 สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 เรื่องกำหนดอักษรย่อหน่วยงานฯ … ทราบแล้วนั้น ในส่วนของสำนักงานเขตฯ มีการเพิ่มส่วนงานใหม่ โดยแยกจากส่วนควบคุมคุณภาพเดิมเป็น 2 ส่วน คือ...